PhD half way presentations from PhD School of Heart Research

Forskerskolens midtveispresentasjoner våren 2012

Onsdag 11. april kl. 08:00-17:00
Øyeavdelingens auditorium, Bygg 36, OUS Ullevål, Kirkeveien 166

Program

08:00-08:15 Mathis Korseberg Stokke, Senter for hjertesviktforskning, OUS Ullevål
Velkommen, praktisk informasjon om dagen

08:15-09:15Trygve Husebye, Hjertemedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Safety and efficacy of levosimendan in patients with acute myocardial infarction complicated by symptomatic left ventricular failure
Ordstyrer: Geir Øystein Andersen

09:15-10:15Arild Hetland, Hjertemedisinsk avdeling, OUS RH
The effects on cardiac function after treatment with nocturnal-assist servoventilation, in patients with severe heart failure
Ordstyrer: Thor Edvardsen

10:15-11:15Irene Grundvold, Hjertemedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Long-time predictors of atrial fibrillation in initially healthy middle-aged men.
Ordstyrer: Harald Arnesen

11:15-12:00Lunsj for foredragsholdere og ordstyrere på Ullevål Hotell

12:00-13:00Njord Nordstrand, Senter for sykelig overvekt Tønsberg
Cardiovascular risk factors and morbid obesity. Intesive lifetyle intervention, bariatric surgery and low calorie diet
Ordstyrer: Jøran Hjelmesæth

13:00-14.00Espen Svendsen Gjevestad, Senter for sykelig overvekt Tønsberg
Behandling av sykelig overvekt – en oppgave for spesialisthelsetjenesten?
Ordstyrer: Jøran Hjelmesæth

14:00-15:00Rune Byrkjeland, Hjertemedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Fysisk trening av pasienter med koronarsykdom og type 2 diabetes
Ordstyrer: Svein Solheim

15:00-16:00Jan Magnus Fredheim, Senter for sykelig overvekt Tønsberg
Obstructive sleep apnea in morbidly obese patients
Ordstyrer: Jøran Hjelmesæth

16:00-17:00Espen Bøe, Hjertemedisinsk avdeling, OUS RH
Hemodynamic changes during pacing interventions in the failing heart
Ordstyrer: Helge Skulstad

Hver kandidat har 60 minutter til disposisjon, inkluderer maksimalt 30 min presentasjon (valgfritt norsk eller engelsk), 15 min plenumdiskusjon ledet av veileder og 15 min evaluering for stipendiat, veileder(e) og evalueringsansvarlig. Under evalueringen gjøres neste presentasjon klar mens resten forlater lokalet.

Travel info

The half-way presentations takes place in "Øyeavdelingens auditorium" in building 36 at Oslo University Hospital, Ullevål.
Download map here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster Vidar, IEMF