PhD defense: Eirik Qvigstad

Seminarrom A3.3067, A-avsnittet, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Sammendrag

Hjertesvikt er et økende problem i vestlige land og til tross for nye medisiner er dødligheten ved symptomatisk hjertesvikt like stor som ved de alvorligste kreftformene.
Adrenalin-liknende signalstoffer virker på mottaker-molekyler (reseptorer) i hjertet og får det til å arbeide kraftigere. Medisiner (såkalte ”blokkere”) kan dempe effekten av slike signalstoffer på et utslitt sviktende hjerte og vil dermed virke gunstig på sykdommen ved at hjertet får hvile. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om effektene av både signalstoffer og ”blokkere” på et sviktende hjerte for å kunne utvikle nye medisiner til behandling av hjertesvikt.
Denne avhandlingen har som hovedmål å kartlegge effekter av to signalsystemer, det adrenerge og serotonerge, i sviktende hjerter samt studere både kjente og ukjente medisiner sin effekt på de to signalsystemene. Dette utføres blant annet ved at vi får små muskelbiter fra hjertet til å overleve utenfor kroppen i spesielle organ-kammer. Disse bitene slår på samme måte som hjertet når de stimuleres elektrisk. Vi studerte effekter av signalstoffer og blokkere på muskelbitene som en modell på hjertets arbeid. Blant annet har vi utvidet kunnskapen om en blokker som er mye brukt i behandlingen av hjertesvikt.
Et annet viktig funn i dette arbeidet er oppdagelsen av en helt ny og mulig skadelig effekt av det serotonerge signalsystem på det sviktende hjerte. Denne effekten ser ut til tvinge det utslitte sviktende hjerte til å arbeide hardere. Det er dermed en mulighet for at blokkering av serotonerge effekter kan være gunstig i hjertesviktbehandling på lik linje med hva som er etablert med blokkere av det adrenerge signal system (jfr beta-blokkere).

Qvigstad, Eirik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster Vidar, IEMF