CHFR Temamøte: Inflammatory mediators and heartfailure, patophysiology and new therapeutic strategies

Møteledere: Lars Gullestad, RH og Geir Christensen, UUS

14:00 Velkommen ved Geir Christensen, UUS: Bakgrunn for møtet, kort om forskningsstrategi ved IEMF

14:15 Pål Aukrust, RH: Inflammatoriske mediatorer og kardiovaskulær sykdom; forskningsstrategi ved RH

14:30 Jan Kristian Damås, RH: Kjemokiner og hjertesvikt

14:45 Thor Ueland, RH: Osteoprotegerin, RANK ligand og RANK ved hjertesvikt

15:00 Håvard Attramadal, RH: Endothelin - proinflammatorisk peptid med maladaptiv funksjon ved hjertesvikt

15:15 Harald Arnesen, UUS: Inflammasjon ved atrieflimmer?

15:30 Ingebjørg Seljeflot, UUS: Interleukin-10 som prognostisk faktor etter akutt hjerteinfarkt

15:45 Cathrine Wold Knudsen, UUS: BNP og hjertesvikt

16:00 Kaffepause

16:30 Per Reidar Woldbæk, UUS: Interleukin-18 ved hjertesvikt etter gjennomgått infarkt

16:45 Arne Yndestad, RH: Activin A og hjertesvikt

17:00 Geir Florholmen, UUS: Leukemia inhibitory factor og activin A; effekter og interaksjoner i kardiomyocytter

17:15 Ole Sejersted, UUS: Cytokiner og skjelettmuskel

17:45 Alf Inge Larsen, Sentralsykehuset i Rogaland: Cytokiner, hjertesvikt og trening

18:15 Arne Westheim, UUS: Hemming av TNF-α ved hjertesvikt; resultater fra kliniske studier

18:30 Erik Øie, Diakonhjemmet sykehus/RH: Behandling med thalidomid ved eksperimentell hjertesvikt

18:45 Lars Gullestad, RH: Immunmodulerende behandling ved hjertesvikt

Travel info

The meeting takes place at GSK Conference Center. All information about how to get there can be found at www.gsk-konferansesenter.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster Vidar, IEMF