CHFR Scientific Contact Meeting

PROGRAM

09:00-09:20 Introduksjon til møtet ved Geir Christensen, IEMF:

Pågående prosjekter og faglige utfordringer for Senter for hjertesviktforskning.

En hovedhensikt med møtet er å identifisere klinisk viktige problemstillinger som basalforskere kan være med å løse.


09:20-09:50 Innledningsforedrag til formiddagssesjonen ved Lars Gullestad, hjerteavd. Bærum sykehus:

Redusert myokardfunksjon hos pasienter med hjertesvikt. Ny kunnskap, mekanismer og uløste problemer.


09:50-11:00 Diskusjon i plenum
(Ordstyrere John Kjekshus, hjertemedisinsk avd. Rikshospitalet og Geir Christensen, IEMF):

Diagnostikk og behandling av redusert myokardfunksjon: Hva er de mest sentrale uløste problemer?
Innledning ved Dan Atar, hjertemedisinsk avd. Aker Universitetssykehus

Cytokiner, serotonin og andre neurohormoner: Hvilket diagnostisk og terapeutisk potensiale har disse faktorene?
Innledning ved Finn Olav Levy, farmakologisk institutt, UiO (7 min)


11:00-11:30 Arbeid i grupper
Problemstillingene er relatert til temaene diskutert i plenum, men vil bli nærmere spesifisert på møtet


11:30-12:30 Lunsj


12:30-13:30 Presentasjon av arbeidet i gruppene


13:30-14:00 Innledningsforedrag til ettermiddagssesjonen ved Jostein Grimsmo, hjerterehabiliteringsavd. Feiringklinikken:

Trening av pasienter med hjertesvikt og etter transplantasjon.


14:00-15:30 Diskusjon i plenum
(Ordstyrere Arne Westheim, hjertemedisinsk avd. Ullevål universitetssykehus og Ole M. Sejersted, IEMF):

Hvilken kunnskap trenger vi for å optimalisere trening av pasienter med hjertesvikt?
Innledninger ved Jostein Hallén, Norges idrettshøgskole (7 min) og Per Kristian Lunde, IEMF (7 min)


15:30-16:00 Oppsummering og presentasjon av samarbeidsprosjektet ”Trening og hjertesvikt” ved Ivar Sjaastad, IEMF.

Travel info

The meeting takes place at Holmenkollen Park Hotell. All information about how to get there can be found at www.holmenkollenparkhotel.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster Vidar, IEMF